Hayata Destek

hayata destek olun !

Bağışlarınız, mültecilere destek olmak, çocukları korumak, afetten etkilenen insanların temel ihtiyaçlarına karşılamak için kullanılsın.

  • 10 TL
  • 15 TL
  • 25 TL
  • 50 TL
Verisign
  • Slide2

Hayata Destek, doğal ve insan kaynaklı afetlerden etkilenmiş toplumların temel haklarına erişimini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir insani yardım derneğidir. Uluslararası insani yardımın temel ilkelerini benimseyen Hayata Destek; insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hesap verebilirlik çerçevesinde faaliyetlerini Türkiye ve çevresi bölgelerde sürdürmektedir.

Suriye Krizi’nin başlangıcından bu yana mültecilere destek olmak için sınır iller ve İstanbul’da geniş kapsamlı insani yardım operasyonları yürütülmektedir. Ayrıca çocuk koruma programı kapsamında çocuk işçiliği ile mücadelede sorumluluk aldığı projelerle etkin rol oynamaktadır